Dinsdag 16 januari 2024, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36401, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over herfinanciering liquiditeitssteun aan Aruba; Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg


3.T03728 en 36401, L

Brief van de staatssecretaris van BZK over financieel toezicht Aruba; Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen; Toezegging Informeren Kamer stand van zaken herziening Landsverordening en protocol Aruba financieel toezicht (36.401)

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen