Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 16 januari 2024
1. 36401, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over herfinanciering liquiditeitssteun aan Aruba; Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Recourt), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Nicolaï) en JA21 (Van Bijsterveld).

2. T03728 en 36401, L

Brief van de staatssecretaris van BZK over financieel toezicht Aruba; Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen; Toezegging Informeren Kamer stand van zaken herziening Landsverordening en protocol Aruba financieel toezicht (36.401)

De commissie besluit toezegging T03728 als openstaand te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024. De commissie besluit voorts de brief (36401, L) te betrekken bij het nader schriftelijk overleg over de herfinanciering liquiditeitssteun aan Aruba.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman