E090119
Laatste revisie: 02-08-2010

E090119 - Verordening met uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van Eurodac-verordeningDe verordening regelt het elektronisch toezenden van vingerafdrukgegevens, het toekennen van referentienummers en het categoriseren van de gegevens, waarbij de centrale eenheid ervoor zorgt dat de gegevens m.b.t. asielzoekers met technische middelen gescheiden worden gehouden van de andere categorieën personen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Nationaal

De EK heeft 26 februari 2002 ingestemd met deze ontwerpverordening en de TK heeft 27 februari 2002 ingestemd.

Europees

Verordening (EG) nr. 407/2002PDF-document is vastgesteld op 28 februari 2002 en gepubliceerd in Pb EG L62 van 5 maart 2002.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 26 februari 2002 werd (wederom) ingestemd met deze ongewijzigde ontwerpverordening, die ook al was aangeboden ter instemming bij de stukken van de JBZ-Raad van 6/7 december 2001.

  • p. 1069 Eerste Kamer - 20, 1022-1074
    26 februari 2002
  • p. 492 Eerste Kamer - 10, 472-493
    4 december 2001

Behandeling Tweede Kamer

Op 27 februari 2002 werd ingestemd met deze ontwerpverordening.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De verordening regelt het elektronisch toezenden van vingerafdrukgegevens, het toekennen van referentienummers en het categoriseren van de gegevens, waarbij de centrale eenheid ervoor zorgt dat de gegevens m.b.t. asielzoekers met technische middelen gescheiden worden gehouden van de andere categorieën personen.

Verzoeken tot vergelijking gegevens worden in volgorde binnenkomst binnen 24 uur behandeld, spoedgevallen zo veel mogelijk binnen 1 uur. De centrale eenheid zal na 4½ jaar statistieken opstellen over dubbele asielverzoeken en evt. dubbele vluchtelingenstatussen. Na 4 jaar vindt een evaluatie plaats.


Behandeling Raad

Op 6/7 december 2001 bleek nog één lidstaat een voorbehoud te hebben bij de ontwerpverordening. Tijdens de JBZ-Raad van 28 februari 2002 werd dit voorbehoud ingetrokken. Document 12840/01 werd dus ongewijzigd vastgesteld.


Reacties Derden


Alle bronnen