E090113
Laatste revisie: 02-08-2010

E090113 - Verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers en bepaalde andere onderdanen van een derde land ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van Dublin
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 2725/2000PDF-document is op 11 december 2000 vastgesteld tijdens de Raad voor Volksgezondheid en gepubliceerd in Pb EG L 316 van 15 december 2000.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(1999)260PDF-document, d.d. 26 mei 1999

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 5 december 2000 ingestemd met de ontwerpverordening.

De Eerste Kamer heeft op 28 november 2000 instemming onthouden aan de ontwerpverordening (m.n. comitologieprobleem EP-Raad). Het onderwerp werd in het Europadebat aan de orde gesteld.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 7 december 2000 alsnog ingestemd met de ontwerpverordening.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)456
  2 september 2009
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)1128
  2 september 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)1127
  2 september 2009
 • gewijzigd voorstelPDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2000)100
  15 maart 2000
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(1999)260
  26 mei 1999

Behandeling Raad

In de JBZ-Raad van 30 november/1 december 2000 kon nog geen akkoord bereikt worden wegens een Nederlands parlementair voorbehoud. De minister van Justitie heeft bij de aanbieding van het verslag van deze JBZ-Raad aangedrongen op een spoedige instemming van de Eerste en Tweede Kamer. De Eerste Kamer en - na overleg - de Tweede Kamer hebben alsnog ingestemd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen