E090189
Laatste revisie: 29-07-2010

E090189 - Kaderbesluit status slachtoffers in strafprocedures (initiatief van Portugal)
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Europees

Kaderbesluit 2001/220/JBZPDF-document is op 15 maart 2001 vastgesteld.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Aanvankelijk was de regering van mening dat de uitvoering van het reeds bestaande beleid ertoe leidde dat Nederland reeds in hoofdlijnen voldeed aan de eisen van het Kaderbesluit (zie o.a. kamerstuk 27213, 5). Mede naar aanleiding van het rapport dat de Europese Commissie op 16 februari 2004 (zie 3.1.1a) heeft uitgebracht en waaruit blijkt dat dit standpunt onvoldoende over het voetlicht is gekomen, heeft de regering een wetsvoorstel ingediend ter wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (zie kamerstukken in de serie 30143).


Behandeling Eerste Kamer

 • p. 1003 Eerste Kamer - 21, 1003-1031
  6 maart 2001
 • p. 217 Eerste Kamer - 6, 201-243
  22 november 2000
 • p. 12 Eerste Kamer - 1, 12-12
  26 september 2000

Behandeling Tweede Kamer


Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 6335/01 COR 1
  13 maart 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 6335/01
  5 maart 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 6064/01
  12 februari 2001
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 176
  4 december 2000
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 170
  26 oktober 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 10387/00
  14 juli 2000
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 160
  23 juni 2000
 • raadsdocument Raad JBZ - 8728/00
  23 mei 2000
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 155
  14 april 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 7797/00
  14 april 2000

Behandeling Europees Parlement

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - aangenomen tekst
  12 december 2000
 • A5-0355/2000PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0355/2000
  24 november 2000

Alle bronnen