E090196
Laatste revisie: 20-07-2011

E090196 - Verordening van de Raad inzake de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende het omgangsrecht (initiatief Franse Republiek)De Commissie heeft een nieuw voorstel ingediend (zie voor vervolg besluitvormingsprocedure dossier E090198) waarin het Franse initiatief betreffende het omgangsrecht wordt samengevoegd met Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad en het voorstel van de Commissie betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 173 fiche 4
  14 november 2000

Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 176
  4 december 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 13579/00
  20 november 2000
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 163
  7 augustus 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 9735/00 ADD 1
  7 juli 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 9735/00
  3 juli 2000

Behandeling Europees Parlement

 • standpunt EP Europees Parlement - Aangenomen tekst
  17 november 2000
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0311/2000
  24 oktober 2000

Reacties Derden

 • PDF-document advies Economisch en Sociaal Comité - CES 1190/2000
  19 oktober 2000

Alle bronnen