E100078
  klaver icoon
Laatste revisie: 19-01-2011

E100078 - Mededeling inzake de evaluatie van het actieplan voor een doeltreffend en op duidelijke principes gestoeld humanitair optreden van de EUDeze mededeling beoogt het versterken van de gezamenlijke verbintenis van de EU om samen te werken aan de uitvoering van de Europese consensus over humanitaire hulp en meer in het bijzonder de praktische maatregelen en het begeleidende actieplan. De consensus stimuleert in de eerste plaats een coherente, goed gecoördineerde en doeltreffende humanitaire respons van de EU, uitgaande van de complementaire bijdragen van de 27 EU-lidstaten en de Europese Commissie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De mededeling is op 18 januari 2011 door de commissie BDO voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De mededeling is op 8 december 2010 gepresenteerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling inzake de evaluatie halverwege van het actieplan voor een doeltreffend en op duidelijke principes gestoeld humanitair optreden van de EU in het kader van de Europese consensus over humanitaire hulp

document Europese Commissie

COM(2010)722PDF-document, d.d. 8 december 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De mededeling is op 14 december 2010 door de commissie BDO geselecteerd uit de wekelijkse lijst met gepresenteerde Europese voorstellen en direct geagendeerd voor procedure op 18 januari 2011.

Op 18 januari 2011 heeft de commissie de mededeling over humanitair optreden van de EU voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Een evaluatie van het actieplan voor een doeltreffend en op duidelijke principes gestoeld humanitair optreden van de EU is halverwege uitgevoerd door de Europese Commissie en de EU-lidstaten, in overleg met het Europees Parlement en de belangrijkste humanitaire partnerorganisaties. Het actieplan omvat zes terreinen en 49 afzonderlijke maatregelen. Een aantal daarvan was bedoeld als eenmalige bijdrage en andere beoogden een geleidelijke doorlopende ombuiging van de humanitaire praktijken van de EU. Deze mededeling beoogt volgens de Commissie geen herziening van het bestaande actieplan, maar bevat een aantal aanbevelingen om de tenuitvoerlegging in de EU te versterken.

Uit de evaluatie blijkt volgens de Commissie dat aanzienlijke inspanningen voor de uitvoering van de consensus en het actieplan zijn geleverd. Toch ziet de Commissie nog ruimte om de gezamenlijke EU-inspanningen te consolideren en de individuele donorverbintenissen betreffende een aantal belangrijke problemen te versterken met het oog op een optimale internationale humanitaire respons.

Wat de consequente uitvoering van de Europese consensus over humanitaire hulp en een proactieve uitvoering van het actieplan betreft, is volgens de Commissie in de eerste drie jaar een aantal inhoudelijke en formele problemen aan het licht gekomen, waarmee bij de verdere tenuitvoerlegging rekening moet worden gehouden. De mededeling doet hiertoe enkele aanbevelingen. Ook op het gebied van humanitaire hulp van de EU in noodsituaties worden vervolgmaatregelen voorgesteld.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen