E210015
Laatste revisie: 01-06-2021

E210015 - Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatieIn dit voorstel wordt een nieuwe strategie uiteengezet voor onderzoek en innovatie in een veranderende wereld. Gelet op het belang van onderzoek en innovatie voor de samenleving en de opkomst van wetenschappelijke grootmachten, is de Europese Commissie van oordeel dat de EU multilateralisme en openheid bij samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie moet bevorderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 25 mei 2021 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en opnieuw te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche.

Europees

Op 18 mei 2021 publiceerde de Europese Commissie het voorstelPDF-document.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie: De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld

document Europese Commissie

COM(2021)252PDF-document, d.d. 18 mei 2021

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 25 mei 2021 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en opnieuw te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededelingPDF-document van de Europese Commissie wordt een nieuwe strategie uiteengezet voor onderzoek en innovatie in een veranderende wereld, waarbij internationale samenwerking een belangrijke rol speelt. Gelet op het belang van onderzoek en innovatie voor de samenleving en de opkomst van wetenschappelijke grootmachten, is de Europese Commissie van oordeel dat de EU multilateralisme en openheid bij samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie moet bevorderen.

De nieuwe strategie bestaat uit twee onderdelen: 1. het in stand houden van openheid rond internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie en een gelijk speelveld creëren met aandacht voor fundamentele waarden, 2. de voortrekkersrol van de EU versterken met het ondersteunen van multilaterale onderzoeks- en innovatiepartnerschappen.

Deze strategie moet zijn beslag krijgen door middel van modulering van de bilaterale samenwerking, mobilisering van wetenschap, technologie en innovatie, en combinering van activiteiten van de EU, financiële instellingen en lidstaten.

De strategie fungeert ook als leidraad bij het in praktijk brengen van de internationale dimensie van het nieuwe EU-programma voor civiel onderzoek en innovatie, Horizon Europa.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen