E220009
Laatste revisie: 15-07-2022

E220009 - Commissiemededeling: vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebiedenOp 3 mei 2022 presenteerde de Europese Commissie een MededelingPDF-document over een vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 12 juli 2022 besloot de commissie het verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) te betrekken bij de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen (AEB).

Europees

De MededelingPDF-document werd op 3 mei 2022 gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie: Mensen vooropstellen, zorgen voor duurzame en inclusieve groei en het potentieel van de ultraperifere regio’s van de EU ontsluiten

document Europese Commissie

COM(2022)198PDF-document, d.d. 3 mei 2022

commissie Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 12 juli 2022 besloot de commissie het verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) te betrekken bij de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen (AEB).

Op 5 juli 2022 stuurde de de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een antwoord. Het verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) werd op 6 juli 2022 vastgesteld.

De brief met vragen over de Commissiemededeling werd op 31 mei 2022 aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurd.

Op 24 mei 2022 leverde de CDA-fractie inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 10 mei 2022 besloot de commissie om de Mededeling in behandeling te nemen in de commissie EUZA en gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg op 24 mei 2022.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 juni 2022 ontving de Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022 (21.501-02, EG) met daarin een appreciatie over de Mededeling ter vervanging van het BNC-fiche. Het kabinet geeft hierin aan dat Nederland geen ultraperifere gebieden heeft, maar de unieke uitdagingen van deze gebieden onderkent. Het kabinet geeft tevens aan het voornemen van de Commissie te onderschrijven om bestaande initiatieven en fondsen opnieuw aan het licht te brengen om de duurzame ontwikkeling van deze gebieden te ondersteunen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 3 mei 2022 presenteerde de Europese Commissie een MededelingPDF-document over een vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden, te weten: Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal), en de Canarische Eilanden (Spanje).

De Europese Commissie geeft in de Mededeling de volgende prioriteiten voor het EU-optreden voor deze regio’s:

  • De COVID-19-pandemie en crisisrespons;
  • duurzaam en inclusief herstel en groei;
  • samenwerking met andere Europese regio’s, buurlanden en daarbuiten;
  • versterking van het partnerschap, de dialoog en de ondersteuning.

Met deze prioriteiten wil de Europese Commissie regionale en nationale maatregelen aanvullen en ondersteunen, en de verschillen in levenskwaliteit tussen deze regio’s en de rest van de Unie verkleinen. Deze Mededeling bouwt voort op de uitvoering van het strategisch partnerschap met deze regio’s van 2017PDF-document, dat in 2020 is gepresenteerd in een verslagPDF-document aan het Europees Parlement en de Raad.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De MededelingPDF-document werd op 3 mei 2022 gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen