E230012
  klaver icoon
Laatste revisie: 02-08-2023

E230012 - Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese UnieOp 5 juli 2023 heeft de Europese Commissie haar vierde EU-rechtsstaatrapportPDF-document uitgebracht. Het verslag bevat een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de EU en in de verschillende lidstaten en de veranderingen sinds het rapport van 2022.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 11 juli 2023 besloten de commissies EUZA en J&V het Rechtsstaatrapport 2023 in behandeling te nemen. Zij wensen begin oktober een deskundigenbijeenkomst te organiseren over de rechtsstaat in de EU. Tevens gaven de commissies aan na de deskundigenbijeenkomst en ontvangst van de kabinetsappreciatie schriftelijk overleg te willen voeren, met het oog op een eventueel te houden debat na het aantreden van een nieuw kabinet. Tot slot wensen zij ook in gesprek te gaan met de betrokken Eurocommissaris.

Europees

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023 (21.501-02, FJ) gaf de Europese Commissie een toelichting op het gepubliceerde rechtsstaatrapport. De Commissie gaf hirbij onder meer aan dat het rapport dit jaar ingaat op de opvolging van de landspecifieke aanbevelingen die in 2022 voor het eerst in het rapport zijn opgenomen. Het rechtsstaatrapport zal worden besproken tijdens de jaarlijkse horizontale rechtsstaatdialoog, die gepland staat voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de Rechtsstaat in de Europese Unie

document Europese Commissie

COM(2023)800PDF-document, d.d. 5 juli 2023

commissies Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 11 juli 2023 besloten de commissies EUZA en J&V het Rechtsstaatrapport 2023 in behandeling te nemen. Zij wensen begin oktober een deskundigenbijeenkomst te organiseren over de rechtsstaat in de EU. Tevens gaven de commissies aan na de deskundigenbijeenkomst en ontvangst van de kabinetsappreciatie schriftelijk overleg te willen voeren, met het oog op een eventueel te houden debat na het aantreden van een nieuw kabinet. Tot slot wensen zij ook in gesprek te gaan met de betrokken Eurocommissaris.


Standpunt Nederlandse regering

De kabinetsappreciatie is nog niet ontvangen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 5 juli 2023 heeft de Europese Commissie haar vierde EU-rechtsstaatrapportPDF-document uitgebracht. Het verslag bevat een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de EU en in de verschillende lidstaten en de veranderingen sinds het rapport van 2022. Het rapport markeert tevens de start van een nieuwe cyclus van dialoog en controle.

De Europese Commissie focust in het rapport met name op dezelfde onderwerpen als in 2022. Dat zijn de vier hoofdthema's:

  • justitiële stelsels;
  • kader voor corruptiebestrijding;
  • pluriformiteit en vrijheid van de media;
  • andere institutionele kwesties in verband met controlemechanismen.

Naast een horizontale bespreking van de algemene ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat in de EU zijn ook per lidstaat landenspecifieke hoofdstukken uitgebracht.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023 (21.501-02, FJ) gaf de Europese Commissie een toelichting op het gepubliceerde rechtsstaatrapport. De Commissie gaf hirbij onder meer aan dat het rapport dit jaar ingaat op de opvolging van de landspecifieke aanbevelingen die in 2022 voor het eerst in het rapport zijn opgenomen. Het rechtsstaatrapport zal worden besproken tijdens de jaarlijkse horizontale rechtsstaatdialoog, die gepland staat voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen