E240008
  ruit icoon
Laatste revisie: 17-04-2024

E240008 - Pakket betreffende het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentieOp 24 januari, 14 februari en 16 februari 2024 presenteerde de Europese Commissie een aantal documenten betreffende het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie. Het pakket bestaat uit een mededeling, een voorstel voor een verordening en een besluit:

  • Commissiemededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie (COM(2024)28PDF-document).
  • Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren (COM(2024)29PDF-document).
  • Besluit van de Commissie tot oprichting van het Europees Bureau voor artificiële intelligentie (C(2024)390PDF-document).

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 26 maart 2024 besloot de commissie voor Digitalisering het pakket in behandeling te nemen en op 16 april 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Europees

Op 24 januari, 14 februari en 16 februari 2024 publiceerde de Europese Commissie het pakket.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie

document Europese Commissie

COM(2024)28PDF-document, d.d. 24 januari 2024

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 16 april 2024 leverde het lid Van Hattem (PVV) inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 26 maart 2024 besloot de commissie voor Digitalisering het pakket in behandeling te nemen en op 16 april 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Op 12 maart 2024 besloot de commissie, na kennisname van de BNC-fiches, het pakket over te dragen aan de commissie voor Digitalisering.

Op 30 januari 2024 besloot de commissie voor Economische Zaken en Klimaat de BNC-fiches af te wachten alvorens te besluiten het pakket in behandeling te nemen.


Standpunt Nederlandse regering

De samenvatting is in bewerking.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De samenvatting is in bewerking.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van de voorstellen weergegeven.

Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken inzake de Commissiemededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie (COM(2024)28PDF-document).

Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken inzake het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren (COM(2024)29PDF-document).

Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken inzake het Besluit van de Commissie tot oprichting van het Europees Bureau voor artificiële intelligentie (C(2024)390PDF-document).


Behandeling Europees Parlement

COM(2024)28 - Commissiemededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie

De commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies Begroting (BUDG), Economische en Monetaire Zaken (ECON), Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL), Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI), Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO), Vervoer en Toerisme (TRAN), Regionale Ontwikkeling (REGI), Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI), Cultuur en Onderwijs (CULT), Juridische Zaken (JURI), Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) en Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (FEMM) zijn aangesteld als adviescommissies.

COM(2024)29 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren

De commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken inzake de Commissiemededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie (COM(2024)28PDF-document).

Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken inzake het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren (COM(2024)29PDF-document).


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

Klik hier voor meer informatie over de behandeling van de Commissiemededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie (COM(2024)28PDF-document) in de (kandidaat) lidstaatparlementen.

Klik hier voor meer informatie over de behandeling van het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren (COM(2024)29PDF-document) in de (kandidaat) lidstaatparlementen.

Klik hier voor meer informatie over de behandeling van het Besluit van de Commissie tot oprichting van het Europees Bureau voor artificiële intelligentie (C(2024)390PDF-document) in de (kandidaat) lidstaatparlementen.


Alle bronnen