COM(2018)278

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EUDit is een voorstel bij Edossier: E180024


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2018

nummer

COM(2018)278

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel