COM(2018)322

Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027Dit is een voorstel bij Edossier: E180023


Kerngegevens

ingediend

2 mei 2018

nummer

COM(2018)322

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel