COM(2021)252

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie: De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereldDit is een voorstel bij Edossier: E210015


Kerngegevens

ingediend

18 mei 2021

nummer

COM(2021)252

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel