COM(2021)281

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteitDit is een voorstel bij Edossier: E210017


Kerngegevens

ingediend

3 juni 2021

nummer

COM(2021)281

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel