Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland (2023 - 2027)
Wetgeving in behandeling bij de Eerste Kamer

Wetsvoorstel

commissie(s)

Fase

Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

OCW

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (35.532)

BiZa/AZ

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Behandeling van tweede lezingen van Grondwetswijzigingen in verenigde vergadering (35.533)

BiZa/AZ

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021)

BDO

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Wet versterking participatie op decentraal niveau (36.210)

BiZa

De plenaire behandeling vindt plaats op 16 april 2024.

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (36.270)

EZK

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Wet NLQF (36.341)

OCW

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024 (36.410 V)

BDO/EUZA

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 (36.410 VIII)

OCW

Plenaire behandeling vindt plaats op 14 mei 2024.

Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)

BDO

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 (36.410 XVII)

BDO

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K)

BDO

Het voorstel is in schriftelijke voorbereiding.

Reparatiewet OCW 20## (36.478)

OCW

Het voorstel wordt op 16 april 2024 als hamerstuk afgedaan.


Wetgeving (aangemeld voor) plenaire behandeling bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel

commissie(s)

Fase

Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Wet terugzending criminele Antillianen (34.044)

KOREL

Het voorstel is in plenaire behandeling.

Initiatiefvoorstel-Van Nispen Invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor het bewegingsonderwijs (34.420)

OCW

Het voorstel is in plenaire behandeling.

Aanpassing bepalingen over markt en overheid in Mededingingswet (35.985)

EZK

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring VN-Verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (36.027 (R2160))

BDO

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit (36.028)

J&V

Het voorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Wet kinderopvang BES (36.306)

KOREL

Plenaire behandeling op 16 april 2024.

Wet preferente status kinderalimentatieschuld (36.433)

J&V

Plenaire behandeling op 22 april 2024.

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs (36.443)

OCW

Plenaire behandeling op 18 april 2024.