35.985

Aanpassing bepalingen over markt en overheid in MededingingswetDe samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

7 december 2021

titel

Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

7