33.929

EU-mededeling: Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei COM(2014)130Dit dossier bevat u officiële parlementaire publicaties die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling: Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. 

Zie voor meer informatie ook dossier E140011 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

8 mei 2014

Documenten