34.714

EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600.

Zie voor meer informatie over de behandeling van de Commissiemededeling E-dossier E170008 op de Europapoort. Onderstaande stand van zaken geeft de behandeling weer van de correspondentie van de commissies J&V en EUZA met de minister voor Rechtsbescherming over het boetebeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen.


Stand van zaken

Op 7 juni 2019 stuurde de Voorzitter van de Eerste Kamer een brief (34.714, I) naar de minister-president, minister van Algemene Zaken over de toezending van adviezen Raad van State bij de voorhang van AMvB's.

De commissie J&V besprak deze brief op 23 april 2019 en besloot om de Voorzitter van de Eerste Kamer te vragen om in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding hiervan.

Op 9 april 2019 stuurde de minister voor Rechtsbescherming een brief naar de Voorzitter van de Eerste Kamer (34.714, H) als reactie op de brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer (34.714, G).

Op 29 januari 2019 bespraken de commissies J&V en EUZA de conceptbrief met nadere vragen op de brief van 28 november 2018 (34.714, F) en besloten tot een enkele aanpassing. De aangepaste brief zal, voorafgaand aan dat hij doorgeleidt wordt naar de Kamervoorzitter, per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. Op 7 februari 2019 is de brief door de Voorzitter van de Eerste Kamer verstuurd (zie 34.714, G).

Op 11 december 2018 bespraken de commissies J&V en EUZA de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 28 november 2018 (34.714, F) en besloten de voorzitter van de Eerste Kamer voor te stellen om in nader schriftelijk overleg te treden met de regering.


Kerngegevens

begonnen

13 april 2017

schriftelijke voorbereiding


Documenten