Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 april 2019
1.
35116

Bescherming kinderen in een strafprocedure

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34861

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Vink), SP (Ruers), PvdA (Fiers), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).
De regering zal gevraagd worden de memorie van antwoord uiterlijk 10 mei 2019 de Kamer te doen toekomen, zodat de nadere procedure op 14 mei 2019 besproken kan worden. Eventuele inbreng voor verslag zal onmiddellijk op 14 mei 2019 geleverd worden.

3.
34231

Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 20/21 mei 2019.

4.
34714, H

Brief inzake Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 9 april 2019. Een conceptbrief zal door het lid Van Bijsterveld i.s.m. de staf opgesteld worden.

5.
Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

De commissie evalueert het gebruik van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid. De ervaringen worden teruggekoppeld aan het College van Senioren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren