32.585

EU-voorstel: Groenboek over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen COM(2010)348In dit kamerstukdossier treft u de relevante kamerstukken behorend bij de behandeling van het EU-voorstel: Groenboek over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen COM(2010)348.

Zie voor meer informatie ook Edossier E100036.


Kerngegevens

begonnen

9 november 2010

titel

EU voorstel: Groenboek over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen COM(2010)348

schriftelijke voorbereiding


Documenten