32.720

EU-voorstel: Groenboek over de toekomst van de BTW COM(2010)695In dit kamerstukdossier treft u de relevante kamerstukken behorend bij de behandeling van het EU-voorstel: Groenboek over de toekomst van de BTW COM(2010)695.

Zie voor meer informatie ook dossier E100074


Kerngegevens

begonnen

29 maart 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten