32.823

EU-voorstel: richtlijn energie-efficiëntie COM(2011)370In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een richtlijn inzake energie-efficiëntie en de herziening van richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG.

Zie voor meer informatie ook dossier E110032 op de Europapoort


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste en Tweede Kamer.


Kerngegevens

begonnen

19 oktober 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten