33.831

EU-voorstel: Richtlijn procedurele waarborgen verdachte of beklaagde kinderen COM(2013)822In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure COM(2013)822

Zie voor meer informatie ook dossier E130056 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

27 november 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten