32.594

EU-voorstel: Richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde landen COM(2010)378In dit dossier vindt u de kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van een Europees voorstel voor de tijdelijke overplaatsing van werknemers binnen een onderneming.

Zie ook dossier E100040 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

26 oktober 2010

titel

Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

schriftelijke voorbereiding


Documenten