33.613

EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM(2013)147In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een verordening met betrekking tot maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen.

Zie voor meer informatie ook dossier E130023 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

17 april 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten

9