34.535

EU-voorstellen: Verordening bindende nationale reductiepercentages broeikasgassen 2021–2030 COM(2016)482 en Verordening integratie LULUCF COM(2016)479In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van de Europese verordeningen uit het EU-Klimaatpakket.

  • Verordening bindende nationale reductiepercentages broeikasgassen 2021-2030 COM(2016)482, zie E160030
  • Verordening integratie LULUCF COM(2016)479, zie E160031

Kerngegevens

begonnen

26 oktober 2016

schriftelijke voorbereiding


Documenten

10