Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het vreemdelingenbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) bespreekt de brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Tweede Kamerbrief over de actualisering uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen (EK, M met bijlagen) in het kader van de gewijzigde motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (EK 36.373, H) nadat het kennismakingsgesprek van de commissie met de minister van A&M heeft plaatsgevonden.

De crisis voorbij

De commissie I&A/JBZ heeft op 6 februari 2024 een informeel overleg gehad met de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman inzake een toelichting op het op 27 juni 2023 verschenen rapport ' De crisis voorbij. Naar een menswaardige opvang van asielzoekers vanuit mensen- en kinderrechtelijk perspectiefPDF-document ' van de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman.

Focus op opvangcapaciteit voor asielzoekers

Op 4 april 2023 organiseerde de commissie I&A/JBZ een besloten technische briefing over het rapport 'Focus op opvangcapaciteit voor asielzoekersPDF-document' van de Algemene Rekenkamer.

Rapport Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht

De commissie I&A/JBZ heeft naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het rapport Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht (EK, H) bij brief van 16 juli 2021 verzocht om op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van de acties die zijn of worden verricht door de door het Directoraat-Generaal Migratie ingerichte werkgroep.


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2010

titel

Vreemdelingenbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

1578
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1551-1578] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1551-1578] documenten