Motie-Duthler (VVD) c.s. over de eventuele uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (EK 33.709, AH)In deze motie wordt de regering verzocht de Eerste Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie die voorzien is voor 2025 en de Kamer ten aanzien van elke eventuele uitbreiding van het mandaat van het EOM op welk moment in de toekomst dan ook en voorafgaande aan besluitvorming daarover in de Europese Raad eerst te consulteren en haar instemming niet te geven indien de Kamer een negatief standpunt inneemt.ingediend

3 april 2018

resultaat

Op 17 april 2018 gewijzigd in EK 33.709, AI

bij

indiener

mede ondertekend door