Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de (on)mogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EK 34.841, D)In deze motie wordt de regering verzocht de Kamer te informeren over (on)mogelijkheden die de regering ziet om de toetreding van de EU tot het EVRM op afzienbare termijn te realiseren.ingediend

10 april 2018

resultaat

Op 17 april 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door