Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie (EK 33.709, AF)In deze motie wordt de regering verzocht om af te zien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie.ingediend

3 april 2018

resultaat

Op 17 april 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PvdD. 50PLUS, SP en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door