Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Parlementaire diplomatie integraal onderdeel werkzaamheden Eerste Kamer17 november 2010

Het College van Senioren van de Eerste Kamer heeft in zijn vergadering van 16 november 2010 de notitie Parlementaire diplomatie vastgesteld. De notitie is opgesteld op initiatief van de Voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden. In het document wordt een beeld gegeven van de diplomatieke activiteiten van de Kamer en wordt geschetst binnen welke kaders die zich voltrekken. Ook wordt geanalyseerd hoe door parlementaire diplomatie het handelen van de Eerste Kamer verder kan worden versterkt.

Het College van Senioren is van mening dat het deelnemen aan interparlementaire activiteiten een integraal onderdeel vormt van het parlementaire werk van de Eerste Kamer. Parlementaire diplomatie verdient dan ook voluit erkenning als een wezenlijk onderdeel van de buitenlandse politieke activiteiten van Nederland. De belangen van Nederland zijn  sterk verweven met die van andere landen en van internationale organisaties waarvan Nederland deel uitmaakt, concludeert het College. Daarom mag van parlementariërs worden verwacht dat zij zich permanent oriënteren op internationale ontwikkelingen en interparlementaire samenwerking zoeken op terreinen waar de nationale ontwikkelingen in hoge mate door de internationale ontwikkelingen (mede) worden bepaald, zo is te lezen in de notitie Parlementaire Diplomatie.

In een brief aan de minister-president waarbij hem deze notitie is toegezonden, schrijft de Voorzitter van de Eerste Kamer dat de Kamer ervan uitgaat dat de regering de belangrijke rol van de Leden van de Staten-Generaal op diplomatiek terrein erkent en ondersteunt. Het verdient aanbeveling dat  de regering bij belangrijke internationale conferenties of (handels)missies naar het buitenland in overweging neemt om leden van de Eerste en Tweede Kamer op te nemen in de Nederlandse delegatie, aldus Kamervoorzitter Van der Linden. De notitie is ook verzonden aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en aan de Tweede Kamer.


  • Brief aan de minister-president inzake aanbieding notitie Parlementaire diplomatie met de notitie Parlementaire diplomatie (EK 32.500 V, herdruk C)

Sociale media menu


Deel dit item: