College van SeniorenDe Kamervoorzitter wordt in de Eerste Kamer bij zijn taak geholpen door het College van Senioren. Dit college bestaat uit de fractievoorzitters.

Het college adviseert de Kamervoorzitter over besluiten die hij op basis van het Reglement van Orde moet nemen. Uitzondering zijn spoedeisende besluiten of besluiten die de Voorzitter tijdens een plenaire vergadering moet nemen.

Een belangrijke taak van het college is de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering.

De Kamervoorzitter zit de vergadering van het college voor. De ondervoorzitters kunnen de vergadering van dit college bijwonen. Griffier is mr. dr. R. Nehmelman


Leden


mr. A. Broekers-Knol
VVD
voorzitter
Kamervoorzitter

mr. dr. A.W. Duthler
Fractie-Duthler

Plaatsvervangende leden


dr. P. Ester
ChristenUnie