Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer beschrijft haar werkzaamheden in het Jaarbericht 2009-201014 december 2010

De Eerste Kamer heeft op 14 december haar Jaarbericht over het parlementair jaar 2009-2010PDF-document uitgebracht. In het Jaarbericht doet de Kamer verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen parlementair jaar, dat eindigde in de week voor Prinsjesdag (14 september 2010). Het verslag biedt een overzicht van de behandelde wetsvoorstellen, toonaangevende debatten en bijzondere raadplegingen die door de Eerste Kamer werden gehouden. Ook wordt beschreven hoe de senaat omgaat met zijn taken en bevoegdheden, en op grond van welke criteria wetsvoorstellen worden getoetst. De bijdrage van de Kamer aan het wetgevingsproces wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden.

Het Jaarbericht, dat voor het zesde opeenvolgende jaar verschijnt, geeft ook inzicht in de toezeggingen die de regering aan de Kamer heeft gedaan, evenals correspondentie die is gevoerd over de controlerende taken van de Kamer. Het verslag beschrijft verder de Europese activiteiten van de Eerste Kamer. Het betreft zowel haar inbreng op het terrein van de Europese wet- en regelgeving als de en haar relaties in internationaal verband. Tenslotte biedt het Jaarbericht diverse feitenoverzichten, zoals de doorlooptijden van wetsvoorstellen, de samenstelling van de vaste Kamercommissies, deelname van Leden aan interparlementaire assemblees en de ontvangst van buitenlandse delegaties.

In het voorwoord van het Jaarbericht 2009-2010 benadrukt Kamervoorzitter P.R.H.M. (René) van der Linden dat de senaat diepgang en samenhang wil aanbrengen in de beoordeling van het regeringsbeleid. Ook memoreert hij dat tijdens het verslagjaar het Verdrag van Lissabon in werking is getreden, en benadrukt hij de sterke internationale oriëntatie van de Eerste Kamer.

Sociale media menu


Deel dit item: