Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)16 december 2010

De vaste commissie voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 15 december een brief gestuurd aan staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Aanleiding voor de brief was de publicatie van de mededeling van de Europese Commissie over het GLB tot 2020 en de kabinetsreactie op dit Europese beleidsdocument. De vaste commissie onderschrijft de uitgangspunten van vergroening en een eerlijker verdeling van de gelden binnen de eerste pijler van het GLB (= het markt- en prijsbeleid en de directe betalingen) en meer mededinging en innovatie binnen de tweede pijler van het GLB (= het Europese plattelandsbeleid). Zij is dan ook van mening dat het kabinet terecht de in de mededeling voorgestelde hervorming steunt, waarbij de huidige, generieke directe betalingen aan agrarische ondernemers worden vervangen door doelgerichte betalingen. 

Desondanks is de vaste commissie van oordeel dat de mededeling "een nog wat onvoldragen indruk maakt". Zij constateert een worsteling bij de Europese commissie tussen enerzijds de behoefte aan een visionair verhaal over de toekomst van de Europese landbouw en het landschap en anderzijds een puur praktische invulling van het GLB (subsidieverstrekking en het markt- en prijsbeleid). Het gevolg zou zijn dat er in de mededeling van alles wordt genoemd, waarvan niet duidelijk is hoe een en ander onder het toekomstig GLB zijn beslag moet krijgen. Daarbij voegt zich de kritiek dat bijna nergens in de mededeling suggesties worden vertaald in concrete instrumenten. Ook mist de commissie een heldere vaststelling wat in het toekomstig GLB behoort tot de Europese bevoegdheden en wat tot dat van de lidstaten.

De commissie vraagt de Nederlandse regering aan te geven hoe zij zich op Europees niveau zal inzetten voor een grote rol van innovatie binnen de pijlers van het GLB. De commissie ondersteunt het kabinet in zijn pleidooi voor meer aandacht voor de mondiale dimensie van het vraagstuk van voedselvoorziening. In dat verband wijst zij op de onhelderheid van de passages over voedselzekerheid in de mededeling. Voorts bepleit zij een praktische benadering van de problematiek van de klimaatverandering, ontdaan van "alarmistische" connotaties. Aan het slot van de brief verzoekt de commissie de regering aan te geven op wat voor termijn zij voorziet dat de uitgaven aan het GLB drastisch zullen worden verlaagd.

Sociale media menu


Deel dit item: