Franse en Nederlandse senatoren bespreken financiële en fiscale thema'sDe vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer voerde op dinsdag 19 april 2011 een gesprek met een delegatie van de Franse Senaat. Het betrof leden van de commissie Financiën uit de Sénat. Na ontvangst door Kamervoorzitter Rene van der Linden werd door de senatoren van beide parlementen gesproken over een reeks onderwerpen op financieel en fiscaal terrein. Onderwerp van gesprek was onder andere het recent gepubliceerde voorstel voor een Europese richtlijn inzake een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. De Franse en Nederlandse senatoren wisselden voorts van gedachten over de bestrijding van de eurocrisis, economic governance en de oprichting van een Europees Stabiliteitsmechanisme.

Nederlands belastingstelsel

De delegatieleden hadden daarnaast veel belangstelling voor een aantal karakteristieke elementen van het Nederlandse belastingstelsel, waaronder het systeem van belastingboxen, de 'vergroening' van het stelsel, de kredietfaciliteiten voor onderzoek en innovatie en de hypotheekrenteaftrek. Hierover werd uitvoerig gesproken onder leiding van Peter Essers, voorzitter van de vaste commissie van Financiën,. Delegatieleider Jean Arthuis van de Franse senatoren heeft de leden van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer uitgenodigd voor een tegenbezoek aan de Franse Senaat.


Deel dit item: