Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer kiest senator Fred de Graaf tot Voorzitter28 juni 2011

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 juni senator mr. G.J. (Fred) de Graaf gekozen als haar nieuwe Voorzitter. De Graaf (61 jaar, lid van de VVD) was de enige kandidaat die zich beschikbaar had gesteld voor de functie. Van de aanwezige 74 Kamerleden stemden 73 op De Graaf; er werd 1 blanco stem uitgebracht. Direct na zijn verkiezing kreeg Fred de Graaf de Voorzittershamer aangereikt door scheidend Kamervoorzitter René van der Linden (CDA). Van der Linden vervulde de functie sinds 6 oktober 2009. Hij blijft in de Kamer als senator voor het CDA.

Meer afbeeldingen

Voorzitter De Graaf sprak na zijn verkiezing de Kamer toe, en verzekerde de Leden dat hij in zijn nieuwe functie boven de partijen zal staan. "Als burgemeester en raadsvoorzitter ben ik dit gewend, en ik zal in de Eerste Kamer niet anders handelen", aldus De Graaf. Op vragen van fractievoorzitters gaf hij verder te kennen dat hij zijn ambt als burgemeester van de gemeente Apeldoorn zal neerleggen, evenals een aantal van zijn nevenfuncties.

Bij de overdracht van het voorzitterschap waren ook aanwezig de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi Verbeet, en minister-president Rutte. In en toespraak gericht tot René van der Linden prees Kamervoorzitter Verbeet de scheidend Voorzitter vanwege de goede samenwerking tussen beide Kamers en tussen hun persoonlijk. "Tijdens uw voorzittersperiode is de belangstelling voor de Eerste Kamer en haar rol in het Nederlandse politieke bestel toegenomen. Dat juich ik toe", aldus Verbeet.

Gepassioneerd Europeaan

Minister-president Rutte sprak waardering uit voor de "rustige en zakelijke wijze" waarop René van der Linden de Kamer heeft voorgezeten. "U heeft de regering meerdere malen verzekerd dat bij voorstellen van dit kabinet, dat geen meerderheid heeft in deze Kamer, de kwaliteit van wetgeving voorop staat en niet een politieke afweging." De premier omschreef Van der Linden als een gepassioneerd Europeaan, die het mede als zijn taak zag om iets te doen aan het geringe besef bij burgers over het belang van Europa.

Bij wijze van uitzondering kreeg ook de Griffier van de Eerste Kamer, de heer G.J.A. Hamilton, de gelegenheid om in de plenaire vergadering het woord te nemen. De Griffier richtte zich tot de scheidend Voorzitter en prees zijn grote gedrevenheid en inzet. Dit kwam onder meer tot uiting tijdens meerdere bezoeken aan buitenlandse hoofdsteden, "waar René van der Linden werd erkend en herkend als een invloedrijk parlementair voorman met een grote Europese reputatie", aldus Griffier Hamilton.

De nieuwe Kamervoorzitter legt binnenkort na ruim twaalf jaar zijn functie van burgemeester van Apeldoorn neer. Daarvoor vervulde hij het burgemeestersambt in de gemeenten Vught (1989-1999) en in Leersum (1981-1989). Met de installatie van de nieuw gekozen senaat op 7 juni 2011 begon Fred de Graaf aan zijn derde termijn als Kamerlid.


Sociale media menu


Deel dit item:
(c) Hans Kouwenhoven
(c) Hans Kouwenhoven
(c) Hans Kouwenhoven
(c) Hans Kouwenhoven
Vooruit
Terug