COSAC-vergadering bespreekt het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020In Warschau vond van 2 tot 4 oktober de plenaire vergadering plaats van de commissies voor Europese aangelegenheden uit de nationale parlementen van de EU-lidstaten (COSAC) plaats. De vergadering werd onder Pools EU-voorzitterschap georganiseerd. De delegatie van de Eerste Kamer bestond uit de leden Broekers-Knol en De Lange. Vanuit de Tweede Kamer was het lid Van Bommel aanwezig.  

Veel aandacht ging uit naar het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020. In dit verband werd gesproken over de EU begroting en over de toekomst van het cohesiebeleid. Tijdens het debat werd door de Nederlandse delegatie een aantal punten naar voren gebracht. Mevrouw Broekers-Knol riep op om het op 28 september jl. door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel voor een belasting op financiële transacties kritisch te bekijken. Volgens de Europese Commissie zou deze belasting een bron van zogenaamde 'eigen middelen' kunnen worden waarmee de EU haar uitgaven kan financieren. Mevrouw Broekers-Knol wees echter op het risico dat banken de kosten zullen doorberekenen aan hun klanten, waardoor de maatregel feitelijk een extra belasting vormt voor burgers.

Ook bij de door de Europese Commissie voorgestelde wijziging van het cohesiebeleid plaatste mevrouw Broekers-Knol kritische kanttekeningen. Met deze wijziging behouden zogenaamde 'overgangsregio's' met een bruto binnenlands product van tussen 75% en 90% van het EU-gemiddelde tweederde van hun vroegere toewijzingen in een volgende MFK-periode. Namens de delegatie van de Staten-Generaal benadrukte mevrouw Broekers-Knol dat het cohesiebeleid gericht zou moeten zijn op de armste regio's in de armste landen.

Ten slotte werd door de delegatie gewezen op het belang van een goede verantwoording over de besteding van Europese fondsen, teneinde financiële solidariteit onder lidstaten en draagvlak onder burgers te waarborgen. Dit geldt in het bijzonder voor de besteding van Europese middelen op nationaal niveau.


Lees meer over het voorstel voor de belasting op financiële transacties in E110050.

Lees meer over het voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader in E110035.


Deel dit item: