Europese parlementaire week in BrusselVan 20 tot en met 22 januari 2014 vond in Brussel de Europese Parlementaire Week plaats. De bijeenkomst, georganiseerd onder voorzitterschap van het Europees Parlement, combineerde voor het eerst de interparlementaire besprekingen over het Europese Semester met de voorjaarssessie van de Conferentie voor economisch en financieel bestuur van de Europese Unie. Deze Conferentie is ingesteld onder artikel 13 van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie en heeft als doel vertegenwoordigers van de relevante commissies van de nationale parlementen samen te brengen om over het begrotingsbeleid en andere onder het verdrag vallende kwesties te spreken.

De sessies onder de artikel 13 Conferentie resulteerden in een uitwisseling van gedachten over onder andere macro-economische onevenwichten, democratische legitimiteit van de macro-economische aanpassingsprogramma's en de bevordering van groei en werkgelegenheid in de lidstaten. Naast sprekers van de nationale parlementen en van het Europese Parlement gingen onder andere ook de Voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europese Parlement - respectievelijk de heer Van Rompuy, de heer Barroso en de heer Schultz - in gesprek met de aanwezigen.

Het gedeelte van de Europese Parlementaire Week gewijd aan het Europees Semester ging dieper in op de implementatie van het Europese Semester van 2013 en de bespreking van de prioriteiten voor 2014. De besprekingen over het Europees Semester werden plenair ingeleid door Eurocommissarissen Rehn en Andor en gevolgd door interparlementaire sessies van de commissies voor financiën, sociale en economische aangelegenheden en begrotingsaangelegenheden.

Een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden nam deel aan de Europese Parlementaire Week. Namens de Eerste Kamer waren de leden Kneppers-Heijnert (VVD en tevens voorzitter van de commissie voor Economische Zaken), Van der Linden (CDA) en Backer (D66) aanwezig.

Zie ook het verslag van de Europese Parlementaire Week te Brussel.


Deel dit item: