Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Voorzitter Eerste Kamer bezoekt Slowakije21 februari 2014

De Voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Ankie Broekers-Knol, heeft van 18 tot en met 20 februari 2014 een officieel bezoek gebracht aan Slowakije. Zij was hiertoe uitgenodigd door de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paška. Deze uitnodiging vloeide voort uit het staatsbezoek dat President Ivan Gašparovič in november 2012 aan Nederland bracht. Tijdens haar bezoek had de Voorzitter, naast ontmoetingen met de Voorzitter van het Parlement en de President, ook ontmoetingen met de staatssecretaris van Europese Zaken, de heer Peter Javorčík, de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer Peter Burian, en met Parlementsleden van de vriendschapsgroep Slowakije-Benelux. De delegatie uit de Eerste Kamer, verder bestaande uit Griffier Geert Jan Hamilton en stafmedewerker Floris Wolf, werd gedurende het bezoek begeleid door de Nederlandse Ambassadeur in Bratislava, de heer Richard van Rijssen.

Ontmoeting met de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Meer afbeeldingen

Europese samenwerking

Doel van het bezoek was het versterken van de bilaterale en parlementaire betrekkingen tussen Nederland en Slowakije. Met de verschillende gesprekspartners werd van gedachten gewisseld over de politieke en economische ontwikkelingen in beide landen en in Europa. De Voorzitter heeft hierbij onder meer de werking van de Nederlandse parlementaire democratie en de rol van de Eerste Kamer toegelicht. Ook werd uitgebreid van gedachten gewisseld over de positie van nationale parlementen binnen de Europese Unie en werden ervaringen uitgewisseld ten aanzien van de omgang met Europese wet- en regelgeving binnen het nationale parlementaire proces. Daarnaast werd vooruitgekeken naar de verkiezingen voor het Europees Parlement, waarbij de Voorzitter haar zorgen uitsprak over de verwachte lage opkomst bij deze verkiezingen. Aan de orde kwamen verder de ontwikkelingen ten aanzien van het Oostelijk Partnerschap van de Europese Unie en de situatie in Oekraïne, een buurland van Slowakije.

Nederland en Slowakije zullen in 2016 elk gedurende een half jaar voorzitter zijn van de Europese Raad. Naast een rol voor de regeringen van beide landen is er ook een parlementaire dimensie aan dit voorzitterschap. In de bijeenkomsten met de parlementariërs is gesproken over de mogelijkheden hierin samen te werken. De Voorzitter van het Slowaakse Parlement en de Voorzitter van de Eerste Kamer hebben tijdens een persconferentie benadrukt dat zij vertrouwen hebben in een goede samenwerking om beide voorzitterschappen in 2016 tot een succes te maken.

Gastcollege

Op donderdagochtend heeft de Voorzitter een gastcollege verzorgd aan de Comenius Universiteit over de rol van nationale parlementen in de Europese Unie en de verhouding van deze parlementen tot het Europees Parlement. Hierin heeft zij onder meer een uitleg gegeven over de bevoegdheden voor nationale parlementen sinds het Verdrag van Lissabon, zoals de gele- en oranje kaartprocedure. Ook is zij ingegaan op de gevolgen die Europese ontwikkelingen kunnen hebben voor het nationale parlementaire proces, zoals de gevolgen van het Europees Semester voor de begrotingsbehandeling in de Staten-Generaal. Na de lezing ontving de Voorzitter een erepenning van de Comenius Universiteit.

Bedrijfsleven en NGO's

Tijdens het bezoek heeft de Voorzitter verder een ontmoeting gehad met het Nederlandse bedrijfsleven, waarbij inzicht werd gegeven in de mogelijkheden en uitdagingen voor bedrijven om in Slowakije zaken te doen. Ook had de Voorzitter een ontmoeting met een aantal non-gouvernementele organisaties over de democratische rechtsstaat en de rule of law.

Sociale media menu


Deel dit item:
Ontmoeting met de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Ontmoeting met de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Ontmoeting met Voorzitter Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Ontmoeting met Voorzitter Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Persconferentie met de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Persconferentie met de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Persconferentie met de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Persconferentie met de Voorzitter van het Slowaakse Parlement, de heer Pavel Paska
Tekenen van het gastenboek in aanwezigheid van de President van Slowakije, de heer Ivan Gasparovic
Tekenen van het gastenboek in aanwezigheid van de President van Slowakije, de heer Ivan Gasparovic
Ontmoeting met het Nederlandse bedrijfsleven op de residentie van de Ambassadeur
Ontmoeting met het Nederlandse bedrijfsleven op de residentie van de Ambassadeur
Ontmoeting met het Nederlandse bedrijfsleven op de residentie van de Ambassadeur
Ontmoeting met het Nederlandse bedrijfsleven op de residentie van de Ambassadeur
Comenius Universiteit Bratislava
Comenius Universiteit Bratislava
Ontvangst door rector magnificus Comenius universiteit
Ontvangst door rector magnificus Comenius universiteit
Lezing over verhouding nationale parlementen en Europees Parlement
Lezing over verhouding nationale parlementen en Europees Parlement
Lezing over verhouding nationale parlementen en Europees Parlement
Lezing over verhouding nationale parlementen en Europees Parlement
Lezing over verhouding nationale parlementen en Europees Parlement
Lezing over verhouding nationale parlementen en Europees Parlement
Lezing over verhouding nationale parlementen en Europees Parlement
Lezing over verhouding nationale parlementen en Europees Parlement
Inontvangstneming erepenning Comenius Universiteit
Inontvangstneming erepenning Comenius Universiteit
Ontmoeting met Parlementsleden van de vriendschapsgroep Slowakije-Benelux
Ontmoeting met Parlementsleden van de vriendschapsgroep Slowakije-Benelux
Groepsportret Eerste Kamer-delegatie met Ambassadeur Van Rijssen en ambassademedewerkers
Groepsportret Eerste Kamer-delegatie met Ambassadeur Van Rijssen en ambassademedewerkers
Voorzitter en Griffier Eerste Kamer met Ambassadeur Van Rijssen en medewerkers ambassade
Voorzitter en Griffier Eerste Kamer met Ambassadeur Van Rijssen en medewerkers ambassade
Vooruit
Terug