Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Voorzitter Eerste Kamer bezoekt Nederlandse militairen in Afghanistan15 april 2016

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, heeft op 12 en 13 april 2016 op uitnodiging van en samen met de Commandant der Strijdkrachten (CDS), Tom Middendorp, een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse militairen gelegerd in Afghanistan. Aan het bezoek werd ook deelgenomen door de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, en de directeur Operaties Defensiestaf, Generaal-majoor der Mariniers, Richard Oppelaar, als ook de stafofficieren Luitenant-Kolonel Xander van den Berg en Majoor Thijs Jansen.

Bezoek Voorzitter Eerste Kamer aan Afghanistan
Meer afbeeldingen

Nederland is een van de landen die sinds 1 januari 2015 deelnemen aan de NAVO-missie Resolute Support. Deze missie is gericht op het trainen, adviseren en assisteren van de Afghan National Security Forces (ANSF). De missie ondersteunt de Afghaanse overheid door op institutioneel en regionaal niveau het leger en de politie te trainen, te adviseren en te assisteren. De operatie Resolute Support volgt op de NAVO-missie ISAF (International Security Assistance Force) die van 2001 tot 2014 geduurd heeft. De Nederlandse bijdrage aan Resolute Support richt zich op de regio Noord, met Duitsland als Framework Nation. Nederland draagt bij aan de NAVO-staven in Mazar-e-Sharif en Kabul.

Masar-e-Sharif

De delegatie werd in Masar-e-Sharif ontvangen door de Dutch National Senior, Kolonel Rémy Michielsen. In het Nederlandse kamp (Dutch Mountain) vonden uitvoerige briefings plaats over de veiligheidssituatie in de regio en activiteiten van de Nederlandse militairen. Nederlandse adviseurs bezoeken, samen met hun NAVO-collega's, dagelijks de hoofdkwartieren van het Afghaanse leger en politie in de regio. Hierbij adviseren zij op het gebied van onder meer operatie's, opleidingen en bedrijfsvoering. Zij assisteren hun Afghaanse collega's daarbij ook in de planning en uitvoering van de hervormingen binnen de veiligheidstroepen. De advisering heeft ook betrekking op de inzet van vrouwen bij de taken van leger en politie. Er is geen sprake meer van training op uitvoerend en lokaal niveau, zoals tijdens de ISAF-missie.

De totale Nederlandse bijdrage bedraagt ongeveer 100 militairen. Ongeveer tien personen houden zich bezig met advisering. Daarnaast is sprake van medische capaciteit van ongeveer 25 personen ten behoeve van het NAVO-contingent in Mazar-e-Sharif. Er is een transporteenheid van ongeveer 30 personen voor het transport, inclusief de beveiliging, van de adviseurs. Deze eenheid beschermt tevens de adviseurs op de trainingslocaties. Ongeveer 20 personen houden zich bezig met de ondersteuning van de multinationale logistieke eenheid en het nationale ondersteuningsdetachement.

De Kamervoorzitter en de CDS voerden openhartige gesprekken over de inzet en de ervaringen van de Nederlandse militairen in het gebied. Naast positieve resultaten zijn er ook tegenvallende ontwikkelingen. Net voor aankomst van de delegatie had de Taliban een groot voorjaarsoffensief aangekondigd. In Mazar vond ook een ontmoeting plaats met de Commandant van het Train, Advise and Assist Command in Noord Afghanistan, de Brigadier Generaal Hartmut Renk. Deze prees de enorme professionaliteit van de Nederlandse militairen die tot de 'backbone' van het NAVO-kamp in Mazar-e-Sharif behoren. Naast de briefings en gesprekken vond ook een rondleiding over het kamp plaats en werd de werking van diensten en materieel uiteengezet en gedemonstreerd. Tijdens alle gesprekken bleek dat het bezoek zeer op prijs werd gesteld. Naast de grote actuele vredesmissies waaraan Nederland deelneemt, wordt de huidige inzet in Afghanistan wel eens vergeten. Tijdens een slotbijeenkomst met de Nederlandse troepen in het Holland House gaf Kamervoorzitter Broekers-Knol blijk zeer onder de indruk te zijn van de toewijding, professionaliteit, zeer positieve 'spirit' en het saamhorigheidsgevoel zoals zij die tijdens de ontmoetingen beleefd had.

Kabul

Na het bezoek aan Mazar-e-Sharif verplaatste de delegatie zich naar de Afghaanse hoofdstad Kabul waar zich het Hoofdkwartier van de NAVO-Missie Resolute Support bevindt. In Kabul draagt Nederland met 15 politiefunctionarissen en civiele experts bij aan EUPOL, de EU politie trainingsmissie in Afghanistan. Hierbij wordt vanuit het centrale niveau gericht geïnvesteerd in het ontwikkelen van trainingscurricula en het geven van trainingen.

Tijdens gesprekken op het Hoofdkwartier is gesproken over de toekomst van de missie Resolute Support, en ook over mogelijkheden langs diplomatieke weg de strijdende partijen in Afghanistan tot elkaar te brengen. Onderhandelingen tussen de Afghaanse overheid en de Taliban zijn in de nabije toekomst niet uitgesloten. 

in Kabul werd de delegatie over de politieke situatie in Afghanistan geïnformeerd door Ambassadeur Henk Jan Bakker, plv. Chef de poste Koen Sizoo en defensie-attaché Luitenant-Kolonel Peter Hengeveld. Op de Nederlandse ambassade had de Kamervoorzitter een ontmoeting met vijf leden van het parlement van Afghanistan, de Deputy Speaker van het Meshrano Jirga (Hogerhuis) Kalimzoi en de leden van het Wolesi Jirga (Lagerhuis) Shinkai Krokhil, Shagul Rezaie, Engineer Zekria en Sayed Ekram. Tijdens dit gesprek werd onder meer gesproken over de verhoudingen tussen de politieke instituties in Afghanistan (President, kabinet en parlement), de ontwikkeling van de wetgeving en de rol van vrouwen in politiek en samenleving.

Aan het slot van het bezoek vond op het Hoofdkwartier een ontmoeting plaats met de Nederlandse militaire en civiele functionarissen op het Hoofdkwartier NAVO en de ambassade in Kabul. De Kamervoorzitter sprak grote waardering uit voor de wijze waarop de Nederlandse vertegenwoordigers, onder zeer moeilijke omstandigheden, een bijdrage leveren aan stabilisatie van de situatie in Afghanistan, en daarmee in de wijdere regio waar zich thans grote problemen voordoen.

Sociale media menu


Deel dit item:
Bezoek Voorzitter Eerste Kamer aan Afghanistan
Bezoek Voorzitter Eerste Kamer aan Afghanistan
Bezoek Voorzitter Eerste Kamer aan Afghanistan
Bezoek Voorzitter Eerste Kamer aan Afghanistan
Bezoek Voorzitter Eerste Kamer aan Afghanistan
Vooruit
Terug