Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Deel Kamer kritisch over verzamelen passagiersgegevens27 mei 2019

De Eerste Kamer debatteerde maandag 27 mei met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over het wetsvoorstel Gebruik van passagiersgegeven voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven. Het wetsvoorstel betreft de implementatie van een Europese richtlijn.

Debat Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven op 27 mei 2019
Meer afbeeldingen

Vier senatoren voerden het woord tijdens het debat. Drie van hen toonden zich nogal kritisch over het wetsvoorstel, met name over het nut en de noodzaak en de proportionaliteit ervan: staat het middel wel in verhouding tot het beoogde doel? De senatoren Fiers (PvdA), Strik (GroenLinks) en Ruers (SP) waren met name kritisch over de inbreuk op de privacy bij het verzamelen van data, het door de regering uitbreiden naar EU-vluchten en de transparantie over de te gebruiken algoritmen, en de eventuele foutmarge ervan, bij het voorkomen van terrorisme en ernstige misdrijven.

D66-senator Vink was het eens met de vragen van de andere fracties, maar hield de Kamer voor dat EU-lidmaatschap betekent dat implementatie van richtlijnen niet vrijblijvend is. D66 riep de minister op uitvoering te geven aan de motie in de Tweede Kamer die de regering verzoekt er bij de Europese Commissie op aan te dringen de richtlijn te heroverwegen. Minister Grapperhaus zegde dit toe. Hij lichtte evenwel toe dat het verzamelen van passagiersgegevens op één centrale plek nodig is om terrorisme en ernstige misdrijven effectief te kunnen bestrijden en dat er voldoende waarborgen ten aanzien van de privacy zijn.

De Kamer stemt dinsdag 4 juni over het wetsvoorstel.

Over het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2016/681 over het gebruik van passagiersgegevens voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit in Nederlandse regelgeving. Luchtvaartmaatschappijen moeten hun passagiersgegevens verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). De Pi-NL is een nieuw op te richten organisatie met de taak passagiersgegevens te verwerken en te analyseren. Hiermee wordt de interne veiligheid van personen binnen de Europese Unie verbeterd.


Sociale media menu


Deel dit item:
Debat Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven op 27 mei 2019
Debat Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven op 27 mei 2019