Vijfde bijeenkomst parlementaire controlegroep EuropolIn het kader van de parlementaire controle op de activiteiten van Europol heeft de parlementaire controlegroep (JPSG) Europol op maandag 23 en dinsdag 24 september 2019 vergaderd in Brussel. Vanuit de vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad namen de leden Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Gala Veldhoen (GroenLinks) deel aan de vergadering. De delegatie bestond verder uit de Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA) en Monica den Boer (D66).

De JPSG Europol is het eerste parlementair toezichtsorgaan op een Europees agentschap en bestaat uit afgevaardigden van het Europees Parlement (LIBE-comité) en van nationale parlementen. Dit toezichtsorgaan vergadert tweemaal per jaar: in het voorjaar in het land dat op dat moment het Voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt en in het najaar in het Europees Parlement in Brussel.

Op de agenda stonden diverse presentaties over de voortgang in activiteiten sinds de laatste JPSG-vergadering van 24 en 25 februari 2019 in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Presentaties werden onder meer gegeven door de uitvoerend directeur van Europol, Catherine de Bolle, en door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Europol Andrei Linta, de Assistant Supervisor van de European Data Protection Supervisor (EDPS) Wojciech Wiewiórowski, de voorzitter van de Cooperation Board Francois Pellegrini en de adjunct uitvoerend directeur van Europol Eusebio Ramos. Ook werd gesproken over meerdere conceptamendementen op het Reglement van Orde van de JPSG Europol. Besloten werd om de positie van Denemarken als deelnemer zonder stemrecht formeel in het reglement vast te leggen.

Keynote speeches werden gegeven door de scheidend Eurocommissaris voor de Veiligheidsunie, Julian King, en door de minister van Binnenlandse Zaken van Finland, Maria Ohisalo.


Deel dit item: