De Eerste Kamerleden Backer (D66), Otten (Fractie-Otten) en Van Rooijen (50PLUS) hebben op maandag 30 september 2019 namens de vaste commissie voor Financiën deelgenomen aan de interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (Stability, Economic Coordination and Governance , SECG) in Helsinki. Vanuit de Tweede Kamer namen Anne Mulder (VVD), Gerrit Jan van Otterloo (50PLUS) en Farid Azarkan (DENK) hieraan deel.

De conferentie werd georganiseerd door het Europees Parlement en het parlement van Finland, de lidstaat die momenteel het Europese voorzitterschap bekleedt. De conferentie vloeit voort uit het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB), ook wel 'begrotingspact' ('fiscal compact' ) genoemd. Het doel van de conferentie is om bij te dragen aan de democratische legitimiteit en verantwoording op het terrein van economisch bestuur en begrotingsbeleid in de EU en de Economische en Monetaire Unie (EMU) centraal in het bijzonder.

De plenaire sessies gingen over het huidige, brede debat over de toekomst van de EMU, de nieuwe doelstellingen voor de economische langetermijnstrategie voor de EU, publieke en private investeringen in de EU en initiatieven voor verduurzaming. Dit jaar was er in het bijzonder aandacht voor het voltooien van de kapitaalmarktunie, het aanzwengelen van investeringen en voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.


Deel dit item: