PACE-rapporteurs positief over EU-commitment mensenrechtenverdragRapporteurs van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) zijn verheugd over de goedkeuring door de Europese Raad van aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren gericht op de snelle hervatting van de onderhandelingen met de Raad van Europa over toetreding van de Europese Unie (EU) tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De onderhandelingen zijn in 2010 begonnen als een wettelijke verplichting krachtens artikel 6, lid 2, van het Verdrag van Lissabon.

Senator Tiny Kox (SP), rapporteur over "Rol en missie van de Parlementaire Vergadering: belangrijkste uitdagingen voor de toekomst", en de Roemeen Titus Corlatean, rapporteur over "Tien jaar na het Verdrag van Lissabon: versterking van de samenwerking tussen de Raad van Europa en de Europese Unie", spraken tijdens een vergadering van de PACE-commissie Politieke Zaken en Democratie op 14 november in Berlijn. Zij concludeerden: "Toetreding van de EU tot een extern, onafhankelijk, collectief mechanisme voor de bescherming van de mensenrechten, zoals het EVRM, zou een organische integratie en verbeterde samenhang tussen de EU en de Raad van Europa tot stand brengen, hetgeen het resultaat van tientallen jaren van inspanningen vertegenwoordigt en de positie van de Raad van Europa als benchmark voor mensenrechten op het continent."

Meer informatie: Rapporteurs welcome EU's renewed commitment to EU accession to the European Convention on Human Rights (website PACE)


Deel dit item: