Eerste Kamer vergadert 7 april weer plenairDe Eerste Kamer komt dinsdag 7 april voor het eerst sinds 10 maart jl. weer in een plenaire vergadering bijeen. Dit gebeurt als gevolg van de geldende maatregelen in verband met de coronacrisis op aangepaste wijze: met maximaal één woordvoerder van elke partij in de zaal, hygiënische voorzorgsmaatregelen bijvoorbeeld ten aanzien van ontsmetting en anderhalve meter afstand houden, geringere ambtelijke ondersteuning vanuit de Griffie dan gewoonlijk en zonder publiek; het debat is wel via de livestream van de Eerste Kamer op de homepage te volgen. Journalisten kunnen - onder de geldende voorzorgsmaatregelen - verslag doen van het plenaire debat. Dit heeft Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer afgesproken met de voorzitters van de veertien fracties in de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissies van de Eerste Kamer komen niet fysiek bijeen, maar vergaderen nog steeds digitaal.

Noodpakket banen en economie

De Eerste Kamer stemt dinsdag over het noodpakket banen en economie, een pakket aan suppletoire begrotingen van de bewindslieden Hoekstra (Financiën), Koolmees (SZW), Wiebes (EZK), Schouten (LNV) en een suppletoire begroting voor consulaire bijstand van minister Blok (Buitenlandse Zaken). De Tweede Kamer is donderdag 26 maart akkoord gegaan met het maatregelenpakket. Het kabinet kan overigens op grond van bepalingen in de Comptabiliteitswet 2016 ook zonder goedkeuring van het parlement al beginnen met deze uitgaven.

Moties uit debat over de Staat van de rechtsstaat

Verder stemt de Eerste Kamer dinsdag 7 april over zes moties die zijn ingediend tijdens het beleidsdebat met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) over de Staat van de Rechtsstaat op dinsdag 10 maart jl.

Voorlichtingsvragen aan Raad van State

Ten slotte behandelt de Eerste Kamer twee voorlichtingsvragen (adviesaanvragen) aan de Raad van State. De eerste voorlichtingsvraag gaat over de (on)mogelijkheden binnen de Grondwet om het quorum digitaal vast te stellen en om digitaal te vergaderen in bijzondere situaties. De tweede voorlichtingsvraag gaat over het verplicht vaccineren van kinderen in kinderdagverblijven.


Deel dit item: