Werk vaste Kamercommissies gaat op afstand doorUpdate: 17 maart, 12.45 uur

In verband met de maatregelen ter beteugeling van de verspreiding van het coronavirus, heeft Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn maandag 16 maart jl. bericht dat de vergaderingen in de Eerste Kamer (plenair en in commissieverband) zijn vooralsnog opgeschort tot en met 6 april 2020. Besluiten die de vaste Kamercommissies eerder hebben genomen met betrekking tot het leveren van inbreng (vragen stellen aan de regering per brief) zullen worden uitgevoerd.

Overzicht van vastgestelde inbrengen op 17, 24 en 31 maart a.s.:

17 maart 2020

EZK/LNV: voorbereidend onderzoek wetsvoorstel Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

EZK/LNV: voorbereidend onderzoek wetsvoorstel Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

EZK/LNV-IWO: inbreng voor verslag wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet + voorgehangen algemene maatregel van bestuur

I&A/JBZ: inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg (JBZ-Raad - migratieonderwerpen)

I&A/JBZ: inventarisatie onderwerpen briefing IND

24 maart 2020

BIZA: inbreng voor mogelijke thema's te plannen deskundigenbijeenkomst over wet Digitale overheid

BIZA: inbreng nader voorlopig verslag wet Elektronische publicaties

J&V: voorbereidend onderzoek wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet rechtspleging

VWS: voorbereidend onderzoek wetsvoorstel Uitbreiding van het rookverbod

VWS: voorbereidend onderzoek wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders

VWS: voorbereidend onderzoek wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

31 maart 2020

BDO: voorbereidend onderzoek Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

BDO: voorbereidend onderzoek Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada


Deel dit item: