Subsidiariteitstoets Europese KlimaatwetOp 19 mei 2020 besprak de vaste commissie EZK/LNV de conceptbrief aan de Europese Commissie met het met redenen omkleed advies en stelde vast dat een meerderheid van de commissie zich achter dit advies kon scharen. De commissie besloot de brief naar de Voorzitter van de Eerste Kamer (EK, C) door te geleiden, teneinde deze als hamerstuk op de plenaire agenda van 26 mei 2020 te plaatsen.

Op 26 mei 2020 is de brief van de voorzitter van de commissie EZK/LNV in verband met subsidiariteitstoets als hamerstuk afgedaan. Aan de fracties van de PvdA en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

Een brief met de subsidiariteitstoets over het voorstel (EK, D) werd op dezelfde dag aan de Europese Commissie en de andere Europese instellingen verstuurd, met een afschrift aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zie Edossier E200007 voor een volledig overzicht van de behandeling van de Europese Klimaatwet:


Deel dit item: