Conferentie over de Toekomst van EuropaTussen 9 mei 2021 en 9 mei 2022 vond de Conferentie over de Toekomst van Europa plaats, met als oogmerk Europese burgers de kans te geven om hun gedachten over de uitdagingen en prioriteiten van Europa te delen. Het afgelopen jaar vonden verschillende debatten met burgers plaats, zowel online als in Europese, nationale en lokale evenementen. Ook de nationale parlementen waren actief betrokken bij de Conferentie, onder andere via vertegenwoordigers bij de Plenaire Vergadering van de Conferentie en in de werkgroepen. Het verslag van de deelname van de delegatie van de Eerste en Tweede Kamer in de maanden maart en april 2022 treft u hier aan.

De Conferentie heeft haar werkzaamheden op 9 mei 2020 afgerond met een eindverslagPDF-document. De Europese instellingen buigen zich momenteel over de geschikte vervolgstappen voor de aanbevelingen uit het eindverslag.

Lees meer op de themapagina over de Conferentie:

Zie ook het ambtelijk verslag van de plenaire vergaderingen in maart en april 2022:


Deel dit item: