Vragen digitalisering visumprocedure beantwoordMinister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft een vraag van de commissie voor Immigratie & Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) over het EU-voorstel voor digitalisering van de visumprocedure beantwoord. De commissie stuurde op 28 juni 2022 een brief aan de regering, waarop minister Hoekstra op 25 augustus 2022 heeft gereageerd. De commissie heeft het antwoord op 13 september 2022 besproken en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissie blijft de voortgang van het dossier volgen.

Beantwoording vragen GroenLinks en PvdA

De leden van de fracties van GroenLinks en PvdA stelden gezamenlijk een vraag aan de regering. De ChristenUnie sloot zich aan. De leden wijzen erop dat nog niet iedereen toegang heeft tot digitale communicatie of in staat is om te gaan met digitale procedures. Om ook de visumprocedure voor deze groep toegankelijk te houden, vinden de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA dat er voor deze groep een mogelijkheid moet blijven om een visum via de papieren weg aan te vragen. Zij vroegen of de regering het met hun standpunt eens is.

Minister Hoekstra antwoordt dat het EU-voorstel een aantal 'humanitaire' redenen noemt op basis waarvan een visumaanvraag via de papieren weg ingediend kan worden. Een lagere digitale geletterdheid of geen/beperkte toegang tot het internet valt hieronder, aldus de minister. Nederland heeft de Europese Commissie gevraagd de gronden waarvoor papieren visumaanvragen mogelijk blijven nog duidelijker op te nemen in de tekst.

Voorstel digitalisering visumprocedure

De Europese Commissie publiceerde het voorstel op 27 april 2022. Het doel van het voorstel is om de fysieke visumsticker te vervangen door een digitaal visum, en om één gemeenschappelijk Europees visumaanvraagportaal te ontwikkelen voor alle EU-lidstaten. In het BNC-fiche gaf het kabinet aan dat het de doelen van het voorstel steunt, maar wel graag de mogelijkheid zou behouden voor de lidstaten om hun eigen nationale digitale aanvraagsystemen te gebruiken. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad moeten het voorstel nog goedkeuren voordat dit van kracht wordt.

Lees meer:


Deel dit item: